Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Komunikat oświatowy

Treść artykułu

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 w Brzegu informuje, że decyzją PSSE w Brzegu w dniach 7-9 stycznia objęte kwarantanną zostało 10 dzieci oraz pracująca z nimi nauczycielka.

Dzieci w tym czasie są objęte nauczaniem zdalnym. Pozostałe dzieci z w/w grup oraz pozostałe grupy pracują normalnie, w trybie stacjonarnym. Wszystkie informacje przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności. Bardzo prosimy o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Nie zapomnij udostępnić: