Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2020/2021

Treść artykułu

Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2020/2021

Urząd Miasta Brzeg realizuje wypłatę poszczególnych rodzajów świadczeń według ustawowych terminów przedstawionych poniżej:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (RODZINA 500+)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa prawna art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie do 15 – tego dnia każdego miesiąca.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny z dodatkami, Zasiłek pielęgnacyjny, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, Za życiem. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa prawna art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych, (podstawa prawna art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

PAŹDZIERNIK 2020 r. 26.10.2020 r.
LISTOPAD 2020 r. 25.11.2020 r.
GRUDZIEŃ 2020 r. 16.12.2020 r.
STYCZEŃ 2021 r. 25.01.2021 r.
LUTY 2021 r. 25.02.2021 r.
MARZEC 2021 r. 25.03.2021 r.
KWIECIEŃ 2021 r. 23.04.2021 r.
MAJ 2021 r. 25.05.2021 r.
CZERWIEC 2021 r. 25.06.2021 r.
LIPIEC 2021 r. 23.07.2021 r.
SIERPIEŃ 2021 r. 25.08.2021 r.
WRZESIEŃ 2021 r. 24.09.2021 r.
PAŹDZIERNIK 2021 r. 25.10.2021 r.

 

UWAGA! Harmonogramy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację wypłat od Wojewody. W takim przypadku wypłaty będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca, niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Nie zapomnij udostępnić: