Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Komunikat oświatowy

Treść artykułu

Szanowni  Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu informuje, iż w dniach 10.12.2020r.-14.12.2020r. (włącznie), zajęcia stacjonarne w grupie Białej są zawieszone.

W związku z faktem, iż dzieci z grupy Białej miały kontakt z osobą o dodatnim wyniku badania
w kierunku SARS-CoV2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu obejmuje nadzorem epidemiologicznym dzieci z ww. oddziału, w okresie od dnia 10.12.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.

Nadzór epidemiologiczny polega na obserwacji danej osoby bez ograniczenia jej swobody.

Zalecenia dla osoby objętej nadzorem epidemiologicznym.

 • możliwość rozsądnego opuszczania miejsca zamieszkania,
 • unikanie skupisk ludności,
 • ścisłe przestrzeganie higieny osobistej,
 • czyste i dokładne mycie rąk,
 • mierzenie temperatury dwa razy w ciągu dnia, kontakt z lekarzem POZ w przypadku objawów
  złego samopoczucia czy pogorszenia stanu zdrowia.

Zajęcia dla dzieci będą realizowane w formie zdalnej na grupie „Wirtualna Biała PP10”.

Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

Pozostałe grupy funkcjonują w trybie stacjonarnym. Nadzorem epidemiologicznym, którym objęto dzieci i personel nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych grup.

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia,  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym naszych małych podopiecznych.

Bardzo prosimy rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Nie zapomnij udostępnić: