Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 listopada, 2020 Tytuł artykułu

Dobre informacje dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych dla Brzegu

Treść artykułu

Ulica Jana Pawła II i Powstańców Śląskich to kolejne 2 drogi gminne, które planowane są do przebudowy i remontu przy wsparciu środków z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wnioski Gminy Brzeg zostały ocenione pozytywnie i Wojewoda Opolski zarekomendował je do wsparcia.

Przebudowa ulicy Jana Pawła II ma objąć swoim zakresem przebudowę jezdni, chodników, wjazdów, skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Piastowskiej) i oświetlenia ulicznego. Prace obejmą także kanalizację deszczową. Utworzone zostaną miejsca postojowe i wydzielone pasy rowerowe wzdłuż jezdni. Zaplanowano także prace związane z zielenią i oznakowaniem. Realizacja zadania przewidziana jest w cyklu dwuletnim, tj. w 2021 i 2022 roku. Z kolei na ulicy Powstańców Śląskich zaplanowano remont jezdni, chodników i zjazdów. Wykonane będzie także nowe oznakowanie i prace przy zieleni. Realizację tego zadania zaplanowano w całości w 2021 roku. Wartość zadań – zgodnie ze złożonymi wnioskami – to ponad 7 mln złotych.

Po zaakceptowaniu wniosków Gminy Brzeg przez Prezesa Rady Ministrów i ustaleniu wartości ich dofinansowania, Gmina Brzeg przystąpi do ogłoszenia przetargów, a następnie realizacji robót budowlanych.

Nie zapomnij udostępnić: