Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 listopada, 2020 Tytuł artykułu

Informacje dla rodziców dzieci z PP nr 3 dot. sytuacji w placówce

Treść artykułu

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu informuje, że decyzją Sanepidu w dniach od 18 – 23 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne grupy II „Biedronki”, grupy III „Żabki” i grupy IV „Motylki”. Dzieci z tych grup zostały objęte nadzorem epidemiologicznym, a personel pracujący w oddziałach został skierowany na kwarantannę.

Ze względu na absencje chorobową nauczycieli od 18.11.2020 do 20.11.2020 zajęcia zdalne w tych grupach nie będą prowadzone. Zajęcia zdalne odbędą się tylko 23 listopada br., a powrót do zajęć stacjonarnych dla w/w grup planowany jest na 24 listopada. Wszystkie informacje przekazywane będą rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

Pozostałe grupy pracują normalnie, w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto personel nie ma wpływu na ich funkcjonowanie.

W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym naszych małych podopiecznych.

Bardzo prosimy rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Nie zapomnij udostępnić: