Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 listopada, 2020 Tytuł artykułu

Informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego

Treść artykułu

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r poz.1758) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz stale zwiększającą się ilością zachorowań informujemy, iż załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego możliwe jest jedynie w formie:

– elektronicznej za pośrednictwem  skrzynki podawczej e-puap,

– drogą korespondencyjną na adres Urzędu: Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu, ul. Robotniczna 12, 49-300 Brzeg ( UWAGA: nie dotyczy składania wniosków o wydanie dowodu osobistego)

– skrzynka podawcza Urzędu znajdująca się przy drzwiach głównych, wejściu do Urzędu Miasta ( UWAGA: nie dotyczy  składania wniosków o wydanie dowodu osobistego)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, sprawach niecierpiących zwłoki wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w urzędzie celem załatwienia sprawy.

Ewidencja ludności, meldunki – 77 416 94 41 lub 77 416 95 26

Dowody osobiste – 77 416 95 26

Urząd Stanu Cywilnego – 77 404 58 30

Ewidencja działalności gospodarczej – 77 416 99 59 lub 77 404 58 30

Nie zapomnij udostępnić: