- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Komunikat oświatowy

Drodzy Rodzice

             Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że z dniem 02 listopada 2020 r. nadzorem epidemicznym zostały objęte dwie z klas drugich edukacji wczesnoszkolnej. Jedna do dnia 05.11.2020 a druga do 10.11.2020r. Nauczanie w tych oddziałach realizowane jest nadal w formie nauczania stacjonarnego.  Wszystkie informacje o ewentualnych zmianach przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

Wszystkich rodziców prosimy o  rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.

Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem  oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19.

 

                                                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                                               Anna Krokosz

                                                                                                                                                                               dyrektor szkoły