Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 października, 2020 Tytuł artykułu

Brzeg na 32. miejscu w Polsce!

Treść artykułu

Gmina Brzeg zajęła wysokie, 32. miejsce, w prestiżowym rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” za rok 2020 na uwaga – 874 gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Dodajmy, że za naszym miastem znalazły się m.in. Namysłów (80. miejsce), Kluczbork (105. miejsce), Jelcz-Laskowice (219. miejsce), Oława (275. miejsce), Grodków (379. miejsce), czy Nysa (381. miejsce). W tym roku gala Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, ze względu na pandemię, miała nietypowy charakter. Najlepszych samorządowców pod względem zrównoważonego rozwoju, wyłonionych w zestawieniu, wyróżniano tylko wirtualnie, podczas internetowej uroczystości.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce i pozwala wyłonić oraz pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła dla gmin i miast 100 (Gmina Brzeg uzyskała 62,38).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano tu pod uwagę zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładziono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcji emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, były Premier RP prof. Jerzy Buzek pogratulował zwycięzcom tegorocznego Rankingu Samorządów, podkreślając, że liczą się nie tylko pierwsze miejsca, bo miejsce w drugiej czy trzeciej dziesiątce to także doskonały wynik. Zaznaczył też, że czas pandemii jest dla nas wszystkich trudnym i ważnym doświadczeniem. Niemniej, co do zasady, wciąż przed samorządami stoi ten sam cel: prowadzenia polityki zrównoważonego, trwałego rozwoju, w obszarze ekonomiczno-finansowym, społecznym i środowiskowym. To właśnie skuteczność działań samorządów na rzecz takiego rozwoju oceniano w Rankingu Samorządów.

Nie zapomnij udostępnić: