Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 października, 2020 Tytuł artykułu

Komunikat oświatowy

Treść artykułu

 Szanowni  Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu informuje, że decyzją Sanepidu za zgodą Organu Prowadzącego przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych do 30 października 2020 r.  dla wszystkich grup przedszkolnych z powodu  dwóch  pozytywnych wyników  w kierunku badania Covid – 19 u nauczyciela i pomocy nauczyciela. Jednocześnie oczekujemy na wyniki testów kolejnych osób. Pod nadzorem epidemiologicznym pozostają dzieci z grupy I Krasnoludki i  VI Tygryski. Dzieci z pozostałych grup nie obejmuje nadzór epidemiologiczny. Zajęcia dla dzieci będą realizowane w formie zdalnej .

Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym dzieci. Dzieci objęte nadzorem sanitarnym , w związku z powyższym nie powinny opuszczać miejsca zamieszkania. Proszę o kontrolowanie stanu zdrowia dziecka i domowników.

Zapewniamy, że przedszkole  jest przygotowane  na ten  trudny czas, a  działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole  służą prewencji Covid – 19. W związku z sytuacją rozwojową proszę obserwować komunikaty  dotyczące nadzoru sanitarnego  poszczególnych grup.

                                                                                               Małgorzata Naumowicz

                                                                                               Dyrektor PP 5 w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: