- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Komunikat oświatowy

W piątek rano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Porzecznej 1 potwierdzono zakażenie Covid-19 u trzech z uczniów w klasach II etapu edukacyjnego (  jeden z klasy siódmej i dwóch z klasy 8)  Uczniowie, którzy mieli kontakt z zakażonymi dziećmi, po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną zostali objęci nadzorem epidemicznym i nauczaniem zdalnym, które będą obowiązywały  do dnia 27.10.2020 r. Wszystkie budynki szkoły zostały odkażone. W przyszłym tygodniu placówka pracuje zgodnie z przyjętymi wytycznymi rządu , zachowując wszystkie przyjęte procedury.