Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 października, 2020 Tytuł artykułu

Nowe gabloty już w Ratuszu!

Treść artykułu

We wtorek, 20 października 2020 r. w salach Ratusza Miejskiego zostały zamontowane elementy wyposażenia zgodnie z umową na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wykonawcą, wyłonionym w trybie postępowania przetargowego, była firma Custom Cube T. Stępień, P. Kodyra SP. J. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Chrzanowskiego 62. Zadanie jest częścią projektu obejmującego trwający obecnie remont elewacji ratusza, w której partnerem jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Docelowo w gablotach eksponowane będą m.in. artefakty wydobyte w 2016 r. z tub odnalezionych w trakcie remontu hełmów wieży zegarowej oraz obiekty związane z historią ratusza, które przekazane zostaną w formie depozytu ze zbiorów brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich. Tego dnia odbył się również odbiór konserwatorskich prac w Sali Rajców przy podłodze, na które Gmina Brzeg uzyskała dofinansowanie z budżetu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nie zapomnij udostępnić: