Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 października, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PP nr 5

Treść artykułu

Szanowni  Rodzice,

     Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu informuje, że decyzją Sanepidu w dniach od 21 do 25 października 2020 r.  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne wszystkich grup przedszkolnych. Zajęcia dla dzieci będą realizowane w formie zdalnej .

Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym dzieci.

Dzieci przychodzące do przedszkola od 12 października 2020 r. są objęte nadzorem sanitarnym , w związku z powyższym nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania. Domownicy nie są pozbawieni swobód obywatelskich.

Proszę o kontrolowanie stanu zdrowia dziecka i domowników. Działania te są podejmowane decyzją SANEPIDU po wywiadzie epidemiologicznym z dyrektorem przedszkola.

Nie zapomnij udostępnić: