Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 października, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PSP nr 3

Treść artykułu

             Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Kochanowskiego w Brzegu informuje, że z dniem 15 października 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla jednego z oddziałów klas szóstych naszej szkoły, z powodu skierowania uczniów tego oddziału oraz jednego nauczyciela na kwarantannę. Zajęcia dla tego oddziału odbywać się będą w formie nauczania zdalnego. O terminie powrotu do trybu stacjonarnego dla tej klasy decydować będzie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

             Wszystkie pozostałe klasy nadal uczą się w trybie stacjonarnym.  Kwarantanna, którą objęto jednego nauczyciela II  etapu edukacyjnego, nie ma wpływu na toczący się proces edukacyjny w pozostałych oddziałach.

W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń
i ciągów komunikacyjnych.

           Wszystkich rodziców prosimy o  rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do ich dezynfekcji.

Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem i Organem Prowadzącym służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19.

Nie zapomnij udostępnić: