- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wprowadzenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Powódź - Most

Zarządzeniem Nr 1516/2020 Burmistrza Brzegu z dnia 14 października 2020 r wprowadza się z dniem 14 października od godz. 3:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Brzeg.