Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 października, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PSP nr 6 przy ul. Poprzecznej 1

Treść artykułu

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że z dniem 8 października 2020 roku zawieszone zostają z powodu prewencyjnego skierowania uczniów i nauczycieli pod nadzór epidemiologiczny zajęcia stacjonarne dla dwóch klas trzecich naszej szkoły oraz dla trzech uczniów z innych klas. Nauczanie w tych oddziałach realizowane będzie w formie nauczania zdalnego. O terminie powrotu do trybu stacjonarnego dla klas zadecyduje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą rodzicom poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy lub nauczycielem zastępującym wychowawcę.

Uczniowie pozostałych klas kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto dwóch nauczycieli pierwszego etapu, nie ma wpływu na toczący się proces edukacyjny w pozostałych oddziałach.
Mocno podkreślamy, że przyjęte od początku roku szkolnego rozwiązanie dotyczące przesunięcia terminów przerw dla poszczególnych oddziałów w klasach edukacji wczesnoszkolnej, uniemożliwiający kontaktowanie się uczniów z różnych oddziałów, nabiera teraz znaczenia dla bezpieczeństwa i higieny wszystkich dzieci, dlatego nadal ten model będziemy realizować. W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Wszystkich rodziców prosimy o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.
Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji Covid – 19.

Nie zapomnij udostępnić: