- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie z Panią Alicją Heflich -Prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

8 października br. w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się spotkanie z Panią Alicją Heflich – Prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Rozmawiano o planach dotyczących najbliższych projektów kulturalnych z udziałem Lwowiaków.