- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Droga wewnętrzna do cmentarza komunalnego przy ul. Starobrzeskiej zostanie wyremontowana

Jeszcze przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych wyremontowana zostanie droga wewnętrzna do cmentarza komunalnego przy ul. Starobrzeskiej od strony ul. Elektrycznej. W ramach tego zadania wymieniona zostanie nawierzchnia na powierzchni 770 m2 z betonowej na bitumiczną, a także wyregulowane zostaną istniejące studzienki kanalizacyjne. Prace remontowe przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z.o.o. w Brzegu, a ich koszt wyniesie 100.349,00 zł.

Ponadto w ramach bieżących napraw przy wejściu do cmentarza komunalnego, właśnie od strony ul. Elektrycznej, wymieniono furtkę, elementy przęseł w ogrodzeniu oraz zrobiono nowe schody przy których niebawem pojawi się również balustrada. Całość, wraz z wymianą nawierzchni drogi wewnętrznej, ma ułatwić dostęp do cmentarza, szczególnie osobom starszym.