Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 października, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PP nr 10 przy ul. Makarskiego 5

Treść artykułu

Szanowni  Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu informuje, że z dniem 1 października 2020 br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne grupy Pomarańczowej z powodu prewencyjnego skierowania dzieci i nauczycieli pracujących w tym oddziale pod nadzór epidemiologiczny. Zajęcia dla dzieci w będą realizowane w formie zdalnej na grupie „Wirtualna Pomarańczowa PP10”.

O terminie powrotu do trybu stacjonarnego grupy zadecyduje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem.

Pozostałe grupy funkcjonują w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto personel (3 osoby) nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych grup.

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia,  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym naszych małych podopiecznych.

Bardzo prosimy rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Nie zapomnij udostępnić: