- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Planowane działania remontowe GDDKiA przewidziane na ten rok w Brzegu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu jeszcze w tym roku planuje działania remontowe na terenie Brzegu. Planowany jest remont nawierzchni, w ramach jesiennych remontów cząstkowych, który zostanie przeprowadzony na ulicach miasta w ciągu drogi krajowej nr 39, w miejscach, które wymagają tego ze względu na zachowanie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi przede wszystkim o odcinki wytypowane: na ulicy Włościańskiej, w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja i Bolesława Chrobrego (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) oraz na odcinku ulic Chocimskiej i Armii Krajowej (okolice wiaduktu kolejowego), gdzie występują znaczne koleinowania nawierzchni. Ponadto wykonany zostanie również remont nawierzchni odcinka chodnika w ciągu ul. Włościańskiej stanowiący ciąg pieszo-rowerowy (prawa strona) oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Władysława Jagiełły w miejscach stanowiących zagrożenie dla użytkowników.

O wspomniane działania remontowe od dłuższego czasu zabiegał w GDDKiA Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.