Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 września, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w oddziale PSP nr 5 przy ul. Oławskiej

Treść artykułu

             Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w Brzegu informuje, ze z dniem 21 września 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla jednego z oddziałów klas szóstych naszej szkoły, z powodu prewencyjnego skierowania uczniów i nauczycieli uczących w tym oddziale pod nadzór epidemiologiczny. Zajęcia dla tego oddziału odbywać się będą w formie nauczania zdalnego. O terminie powrotu do trybu stacjonarnego dla tej klasy decydować będzie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez edziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

             Wszystkie pozostałe klasy nadal uczą się w trybie stacjonarnym. W najwyższym stopniu pragniemy, aby zastępstwa za nieobecnych nauczycieli były prowadzone przez pozostałych uczących w danych klasach nauczycieli i odnosiły się do nauczanych przez nich przedmiotów.  Mocno podkreślamy, że przyjęte od początku roku szkolnego rozwiązanie  dotyczące przesunięcia terminów przerw dla poszczególnych oddziałów w szczególności nabiera teraz znaczenia dla bezpieczeństwa i higieny wszystkich uczniów, dlatego nadal ten model będziemy realizować.  W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń
i ciągów komunikacyjnych.

           Wszystkich rodziców prosimy o  rozmowy z dziećmi na temat konieczności  środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do ich dezynfekcji.

Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem i Organem Prowadzącym służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19.

Nie zapomnij udostępnić: