Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 września, 2020 Tytuł artykułu

Debata oświatowa w Gminie Brzeg

Treść artykułu

W środę, 16 września br. w Gminie Brzeg odbyła się debata oświatowa, w której udział wzięli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski, Kierownik Biura Oświaty w Urzędzie Miasta Brzegu Elżbieta Ochmańska-Jurkowska, dyrektorzy brzeskich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, a poprowadziła ją Pani Zofia Domaradzka-Grochowalska – Business Coach ICC, psycholog społeczny, doradca ds. personalnego rozwoju, International Values Trainer, mentor i opiekun Gminy Brzeg w projekcie. Tematem pierwszego etapu debaty było „Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów w naszych placówkach”.

Debata rozpoczęła się od powitania zebranych gości przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, który podkreślał, że niezwykle cieszy go podnoszenie kompetencji przez nauczycieli oraz pracowników zarządzających oświatą, a co za tym idzie rozwój także i uczniów. Następnie merytorycznego wprowadzenia do debaty dokonała Pani Zofia Domaradzka-Grochowalska, która przybliżyła istotę kompetencji kluczowych. Celem pierwszej części debaty było zebranie opinii społeczności szkolnej (rodziców, uczniów i nauczycieli) na temat tego, która, lub które z kompetencji kluczowych wymagają priorytetowego wsparcia.

Drugi etap debaty odbędzie się 26 października br. o godzinie 12:00 w Sali Stropowej Ratusza Miejskiego. Podczas drugiej części przedstawione zostaną wnioski z pierwszej części debaty, a następnie wypracowana zostanie strategia działania w Gminie Brzeg. Uczestnikami tego etapu będą dyrektorzy brzeskich placówek, instytucje stanowiące zaplecze społeczne szkół i przedszkoli, MOSIR, BCK oraz Radni Komisji Oświaty.

Debata realizowana jest w ramach projektu pn. „VULCAN kompetencji w opolskich samorządach”, którego realizatorem jest VULCAN Sp. z.o.o. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświaty ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. VULCAN Sp. z.o.o. realizuje wspomniany projekt dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Projekt VULCAN kompetencji w opolskich samorządach”. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowany do samorządów, które chcą podnieść jakość usług edukacyjnych na swoim terenie i zapoczątkować proces świadomego i systematycznego rozwoju oświaty.

 

Nie zapomnij udostępnić: