Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 sierpnia, 2020 Tytuł artykułu

Wytycznych dla organizacji pozarządowych w sprawie Covid-19

Treść artykułu

Procedury i wytyczne dla organizacji  pozarządowych

oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w zakresie funkcjonowania

oraz realizacji zadań publicznych,

w dobie COVID-19,

opracowane przez Gminę Brzeg.

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491), realizacja części działań zaplanowanych i tych w trakcie realizacji stała się niemożliwa do wykonania, z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożliwiającą wykonanie tych zadań jest epidemia i związane z nią ograniczenia m.in. w zakresie możliwości organizowania imprez, spotkań itp. przedsięwzięć,  a od dnia 25 marca 2020 r. zaostrzone zostały przepisy dotyczące przemieszczania się. W związku z powyższym proponuje się następujące regulacje, celem poprawy funkcjonowania organizacji zgodnie z przepisami prawa w załączniku.

 

Nie zapomnij udostępnić: