- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

ul. Chrobrego już oficjalnie otwarta!

W czwartek, 13 sierpnia br. odbyło się otwarcie ul.Chrobrego. Projekt drogowy realizowane we współpracy Starostwa Powiatowego oraz Gminy Brzeg o nazwie zadania:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1193O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu II etap”, zakończył się ponad dwa miesiące przed planowanym terminem. Wykonawcą ww projektu była firma: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne ‘’JARZĄBEK’’ Spółka Jawna 49-305 Brzeg ul. Korfantego 33. Całkowita wartość zadania to ponad 3,5 miliona zł brutto. Gmina Brzeg udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 700 tyś zł. W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia jezdni i chodników wraz z konstrukcją, powstało nowe oświetlenie uliczne oraz bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z azylami i dodatkowym oświetleniem. W otwarciu uczestniczyli Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, Wiceburmistrz Brzegu Bartłomiej Kostrzewa oraz Sekretarz Brzegu Krystyna Nowakowska-Bider, którzy w imieniu Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka pogratulowali sprawnego przeprowadzenia inwestycji. W otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele wykonawców oraz nadzoru budowlanego.