Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 sierpnia, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu

Treść artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą

Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r., dla obszaru ograniczonego

od zachodu i północy granicą miasta, od północnego zachodu ul. Małujowicką, od wschodu

terenami zieleni urządzonej i od południa granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko.

Wyłożenie będzie miało miejsce w dniach od 13 sierpnia 2020 r. – do 10 września 2020

r. w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pokój nr 307, w

godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko zostanie również w tych dniach udostępniony w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Brzeg w zakładce „Opracowania z zakresu zagospodarowania

przestrzennego zawierające dane o środowisku” (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_127-127).

Nie zapomnij udostępnić: