- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki Społem Oława

W poniedziałek, 3 sierpnia br. w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Społem Oława sp. z o.o. Panem Ireneuszem Grochowskim. Rozmowy dotyczyły zagospodarowania terenu przylegającego bezpośrednio do pawilonu handlowego należącego do Społem Oława sp. z o.o. (popularnie nazywanego Berlinkiem), a realizowanym obecnie centrum przesiadkowym vis-a-vis dworca.