- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Jerzyki - sprzymierzeńcy w walce z komarami

Populacja jerzyka zwyczajnego w Brzegu jest stosunkowo liczna. Jerzyk zwyczajny, tak brzmi gatunkowa nazwa ptaka, jest naszym sprzymierzeńcem w walce z dokuczliwymi komarami. Żywią się owadami złapanymi wyłącznie w locie. Jerzyk jest ptakiem bardzo ruchliwym i szybkim, dlatego też narażony jest często na urazy i kolizje.

Gmina Brzeg zapewnia opiekę rannym jerzykom znalezionym przez mieszkańców, powierzając je ośrodkowi rehabilitacji zwierząt nieudomowionych i dzikich w Kątnej. Dodatkowo chcąc zapewnić odpowiednie warunki bytowania i zwiększyć liczebność jerzyków w mieście, Gmina Brzeg w przyszłym roku planuje zamontować 100 budek dla jerzyków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.