Sprzątanie po poniedziałkowej nawałnicy.

Na terenie Brzegu od wtorku trwają prace porządkowe po poniedziałkowej ulewie. Na terenach zieleni miejskiej usunięto wywroty oraz połamane gałęzie, które zalegały na alejkach i trawnikach parkowych, na skwerach oraz zieleni przyulicznej. Najwięcej prac miały miejskie służby na terenie Parku B. Chrobrego, gdzie powalił się jesion wyniosły oraz na terenie Parku Wolności, w którym połamane gałęzie i zawieszone konary w koronach drzew stanowiły zagrożenie dla spacerowiczów. Mimo niespotykanej siły, z jaką uderzyła nawałnica, bilans strat na terenach zieleni miejskiej był niewielki. Przyczyniły się do tego prace pielęgnacyjne wykonane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”.

Jednocześnie właściciele innych nieruchomości na terenie miasta zostali poinformowani o obowiązku uporządkowania zarządzanych przez siebie terenów.

przez siebie terenów.