Pożegnanie Dyrektor PP nr 7 Integracyjnego w Brzegu

W piątek, 10 lipca br. w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się uroczyste pożegnanie, odchodzącej na emeryturę, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego w Brzegu Elżbiety Michalskiej. Burmistrz wyrażając uznanie za wieloletni wkład w rozwój placówki i kształcenie dzieci wręczył Pani Dyrektor list gratulacyjny, symboliczny upominek oraz kwiaty.

Następnie Burmistrz Brzegu przekazał obowiązki Dyrektora PP nr 7 Integracyjnego Pani Marii Kwarciak, która dotychczas pełniła funkcję wicedyrektor.

W uroczystości udział wzięli także Zastępca Burmistrza Tomasz Witkowski oraz Kierownik Biura Oświaty Elżbieta Ochmańska-Jurkowska.