- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie oświatowe

Burmistrz Brzegu informuje, że ze względu na umiejscowienie obwodowych lokali wyborczych na terenie:

Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu ul. Boh. Monte Cassino 1,

Przedszkola Publicznego nr 6 ul. Wysoka 1,

Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego ul. Gaj 1,

Przedszkola Publicznego nr 10 ul. Makarskiego 5,

a także z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny, w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powyższe Przedszkola będą zamknięte 13 lipca 2020r.

Zamknięcie przedszkoli jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji lokali.

Informacja o zamknięciu przedszkoli w tym dniu została wcześniej przekazana rodzicom przez dyrektorów przedszkoli.