- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Opinia RIO ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza Brzegu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

W załączniku znajduje się opinia wraz z uzasadnieniem.