- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Absolutorium dla Burmistrza Brzegu

Podczas sesji 25 czerwca br. Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Brzegu Jerzemu Wrębiakowi. Wcześniej radni uczestniczyli w debacie nad „Raportem o stanie Gminy za rok 2019” oraz podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy.