Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie oświatowe

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje, że ze względu na umiejscowienie obwodowych lokali wyborczych na terenie:

Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu ul. Boh. Monte Cassino 1,

Przedszkola Publicznego nr 6 ul. Wysoka 1,

Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego ul. Gaj 1

Przedszkola Publicznego nr 10 ul. Makarskiego 5,

a także z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny, w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

powyższe Przedszkola będą zamknięte 29 czerwca 2020r. Zamknięcie przedszkoli jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji lokali.

Informacja o zamknięciu przedszkoli w tym dniu została wcześniej przekazana rodzicom przez dyrektorów przedszkoli.

Nie zapomnij udostępnić: