Trzecie Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W środę, 24 czerwca br. w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, związane z wprowadzeniem 21 czerwca br. pogotowia przeciwpowodziowego. Ponownie w spotkaniu wziął udział p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu bryg. mgr inż. Arkadiusz Margoszczyn oraz przedstawiciele podlegających Burmistrzowi Brzegu jednostek. Przeanalizowano aktualną sytuację po wizji lokalnej, która miała miejsce tuż przed posiedzeniem sztabu kryzysowego. Na temat sytuacji będziemy informować na bieżąco.