Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Praca samorządowych przedszkoli w okresie wakacyjnym

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje, że na okres wakacyjny do brzeskich przedszkoli zgłoszonych zostało na lipiec 292 dzieci, a na sierpień 255  dzieci. Wszystkie dzieci zgłoszone i uprawnione zostały przyjęte.

Jednocześnie przypominam, że nasze przedszkola pracują w reżimie sanitarnym, w oparciu o aktualnie obowiązujące  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

W miesiącach wakacyjnych brzeskie przedszkola czynne będą w następujących miesiącach:

W lipcu 2020r.:

Przedszkole Publiczne nr 1

Przedszkola Publiczne nr 4

Przedszkole Publiczne nr 5

Przedszkole Publiczne nr 6

Przedszkole Publiczne nr 10

W sierpniu 2020r.:

Przedszkole Publiczne nr 2

Przedszkole Publiczne nr 3

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne

Przedszkole Publiczne nr 8

Przedszkole Publiczne nr 11

Szczegółowe informacje można uzyskać u Dyrektorów Przedszkoli.

 

Nie zapomnij udostępnić: