Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 maja, 2020 Tytuł artykułu

Druga partia środków ochrony osobistej trafiła do samorządowych szkół, przedszkoli oraz żłobka miejskiego. W grupie 100 osób pracujących w brzeskich placówkach zostaną przeprowadzone badania przesiewowe

Treść artykułu

Samorządowe szkoły, przedszkola oraz żłobek miejski otrzymały dzisiaj drugą partię środków ochrony osobistej, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Do placówek zostały przekazane zarówno środki czystości, jak i indywidualne środki ochrony osobistej, m.in.  jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, bezdotykowe termometry, fartuchy, opryskiwacze, bezdotykowe dozowniki , płyn dezynfekcyjny oraz środki czystości. Środki  te zabezpieczą personel i dzieci oraz posłużą do utrzymania czystości w budynkach i placach zabaw, a także podczas zajęć w szkołach oraz egzaminu ósmoklasisty.

Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w Brzegu, województwie opolskim oraz województwach graniczących z naszym województwem, w tym w województwie śląskim.  W dalszym ciągu mamy nowe, potwierdzone zachorowania na COVID-19 w mieście oraz osoby przebywające na kwarantannie.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do brzeskich placówek oraz pracownikom, w terminie od 25- 29 maja br. zaplanowaliśmy przeprowadzenie badań przesiewowych w grupie 100 osób. Przebadane zostaną osoby pracujące z dzieckiem najmłodszym, ponieważ kontakt osobisty pomiędzy dzieckiem i nauczycielem w tej grupie jest największy. Szczególnie w żłobkach i przedszkolach, a także w klasach I-III szkół podstawowych.

Osoby będą wybrane spośród 16 brzeskich placówek: miejskiego żłobka, wszystkich przedszkoli i szkół. Badanie to wykona laboratorium w Brzeskim Centrum Medycznym. Wykonany zostanie test na obecność przeciwciał IgM i IgG metodą Elisa. Badanie potrwa około tygodnia, stąd decyzja władz miasta o zawieszeniu zajęć wychowania przedszkolnego na czas oznaczony od 25 do 31 maja br. oraz zajęć opiekuńczych z dzieckiem do lat 3.

Nie zapomnij udostępnić: