- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2020 r. o godzinie 11.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
3. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Dariusz Socha