- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Przekazanie laptopów i tabletów w ramach projektu „Zdalna szkoła"

24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, zgodnie z którym do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka nadal jest realizowana na odległość, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

W naszej Gminie część uczniów i nauczycieli już wcześniej skorzystało z możliwości wypożyczenia tabletów i laptopów, które stanowią wyposażenie brzeskich szkół podstawowych, jako sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz zadań statutowych placówek. Zostały one użyczone przez dyrektorów szkół tym, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia, aby praca zdalna była efektywna.

Dodatkowo Gmina Brzeg ubiegała się i otrzymała grant w wysokości 99 701,05 zł w ramach projektu „Zdalna szkoła” ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  W ramach projektu Gmina zakupiła 5 laptopów i 103 tablety, które zostały przekazane do placówek. Ten sprzęt również trafi do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Brzeg. O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy brzeskich szkół. Po epidemii sprzęt zostanie zwrócony do placówek i będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.