- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zakończenie projektu pn. ""Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1"

Zakończył się projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”. Inwestycja polegała na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 13 oraz modelarni.

Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej, wymianę i renowacja stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów i stropu pod strychem nieogrzewanym, wymianę pokrycia dachowego, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz wymianę oświetlenia na korytarzach budynków na energooszczędne LED.

Wykonawcą był Zakład Usługo-Produkcyjny „TAKAR” Andrzej Karaś z Lewina Brzeskiego.

Koszt termomodernizacji wyniósł 2.860.682,57 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyniosła 1.200.000,00 zł.