- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego – II etap.

Po zakończonych pracach na chodnikach wykonawca zadania tj. BOTiRB JARZĄBEK rozpoczął roboty na jezdni. Z uwagi na wymianę nawierzchni wraz z całą konstrukcją konieczne było wyłączenie z ruchu przebudowanego odcinka drogi tj. od skrzyżowania z ulicą 3 Maja (od świateł przy DK 39) do Placu Bramy Wrocławskiej. Gmina dofinansowuje zadanie Powiatu Brzeskiego w kwocie do 700.000,00 zł. Przypomnijmy, że oprócz nowych nawierzchni powstanie nowe stylizowane oświetlenie uliczne. Utrudnień w ruchu należy spodziewać się przez okres około 3 miesięcy. Kierowców prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się tymczasowego oznakowania i objazdów.