- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ślubowanie pracownicy Biura Rady Miejskiej

W poniedziałek, 6 kwietnia br. w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbyło się ślubowanie Pani Katarzyny Zawistowskiej która jest pracownikiem Biura Rady Miejskiej, w związku z zawarciem przez nią nowej umowy o pracę. Wymóg ślubowania wynika z ustawy o pracownikach samorządowych.