- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Odbiór końcowy remontu sali stropowej i sali lustrzanej brzeskiego Ratusza

W dniu 24.03.2020r. dokonano odbioru końcowego remontu sali stropowej i sali lustrzanej w budynku Ratusza. Zadanie jest elementem projektu pn.:”Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonano remont podłóg sali stropowej wraz ze sceną i schodami, remont podłóg sali lustrzanej oraz remont podłóg małego korytarza, ściany i drzwi w salach zostały odświeżone. W sali lustrzanej zamontowano nowe lustra kryształowe klejone na ścianach. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Produkcyjny „TAKAR” Andrzej Karaś, nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu. Koszt wykonanych robót wyniósł 808.972,18zł, koszt nadzoru inwestorskiego to kwota 11.070,00zł.