- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

1300 bratków na powitanie wiosny

W ramach bieżącego utrzymania terenów zielonych brzeska spółka Zakład Higieny Komunalnej dokonała nasadzeń 1300 bratków. Jest to pierwsza z dwóch zaplanowanych w najbliższym czasie obsad klombów miejskich. Obsadzono rabaty przy zbiegu ulic Robotniczej i Armii Krajowej, w parku Chrobrego – przy wylocie ulicy 3-go Maja, donice przy kościele św. Mikołaja oraz na ulicy Zamkowej. W Parku Centralnym obsadzony został pień pozostawiony po wycince chorej lipy. Mamy nadzieję, że tych kilka fotografii pozwoli Państwu pozostającym w domach choć na chwilę przybliżć klimat budzącej się wiosny.