- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konferencja pt."Jak ochronić zabytki dziedzictwa kultury?" w brzeskim zamku

We wtorek, 3 marca br., w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się konferencja pt. ”Jak ochronić zabytki dziedzictwa kultury?” zorganizowana przez Opolską Wojewódzką Konserwator Zabytków Elżbietę Molak. Wśród zaproszonych gości był m.in. burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.
Podczas konferencji uczestnicy oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładów na temat m.in. prawnych i praktycznych aspektów ochrony zabytków archeologicznych, rozpoznania zniszczeń i potrzeb w budynkach zabytkowych, finansowania ochrony zabytków na terenie województwa opolskiego czy zapoznać się z multimedialnym atlasem – przewodnikiem „Skarby Opolszczyzny”.