Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 marca, 2020 Tytuł artykułu

Informacje dotyczące przyznanych środków w 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych

Treść artykułu

W dniu 28 lutego br. zostały ogłoszone wyniki w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań wynosiła 50.000 złotych. W ubiegłym roku na ten sam cel w budżecie Gminy Brzeg zaplanowano 80.000 złotych.

Duża ilość zgłoszonych ofert spowodowała, że przed komisją pojawiło się trudne zadanie oceny zgłoszonych projektów i wnioskowania o udzielenie dotacji.

Dotacje przyznane zostały dla dziesięciu oferentów na realizację zgłoszonych przez nich wydarzeń kulturalnych. Wśród tych projektów znalazły się te związane z obchodzonymi jubileuszami oraz organizowanymi na dużą skalę koncertami dla mieszkańców Gminy Brzeg, a także imprezy cykliczne składające się z wielu koncertów rozłożonych w czasie.

Niestety mamy świadomość braku wystarczającej ilości środków i tego, że nie udało się zadowolić wszystkich oferentów. W przyszłym roku będziemy się starali zabezpieczyć większą pulę na ten cel, tak aby więcej organizacji mogło skorzystać z dotacji. Podobnie jak w latach poprzednich zachęcamy organizacje do składanie wniosków o dotacje do innych instytucji, a także do skorzystania z nowego narzędzia tj. Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: