- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ślubowanie pracownika Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska

W związku z zawarciem nowej umowy o pracę przez pracownika Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu, Pana Pawła Synowiec, w poniedziałek, 2 marca br. miało miejsce ślubowanie w obecności Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Wymóg ślubowania wynika z ustawy o pracownikach samorządowych.