- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Szkolenie informacyjne dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 dla kierowników biur Urzędu Miasta w Brzegu

W poniedziałek, 2 marca 2020r., w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka miała miejsce narada z kierownikami biur Urzędu Miasta, w trakcie której odbyło się szkolenie informacyjne dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 oraz postępowania w przypadku podejrzenia jego wystąpienia. Kierownicy poszczególnych biur przeszkolili w tym zakresie swoich pracowników.

Wszystkie gminne jednostki organizacyjne zostały poinformowane o postępowaniu w razie zagrożenia wystąpieniem koronawirusa oraz o konieczności przeszkolenia swoich pracowników w przedmiotowej sprawie. Dyrektorzy szkół oraz przedszkoli z powiatu brzeskiego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Opolu dotyczącym koronawirusa SARS-CoV-2 oraz postępowania w razie podejrzenia jego wystąpienia.