Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lutego, 2020 Tytuł artykułu

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”

Treść artykułu

We wtorek, 25 lutego br., w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka podpisano umowę na realizacją zadania pn.“Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”.

Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in. przebudowę placu manewrowego byłego dworca PKS na parking dla samochodów osobowych (76 miejsc postojowych), przebudowę drogi pomiędzy ulicami Trzech Kotwic i Plac Dworcowy wraz z wydzieleniem zatoki postojowej dla autobusów z trzema stanowiskami z wiatami, rozbiórkę budynku po byłym dworcu PKS wraz z zagospodarowaniem całego skweru zielonego z pozostawieniem rosnących tam starych drzew i wyznaczeniem pomiędzy nimi alejek. Wybudowane zostanie również oświetlenie i monitoring terenu.

Umowa została zawarta z firmą Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne “JARZĄBEK” Sp. Jawna, którą podczas zawarcia umowy reprezentowali jej współwłaściciele: Piotr Jarząbek i Radosław Jarząbek.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 509 647,00 zł.

Nie zapomnij udostępnić: