Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 lutego, 2020 Tytuł artykułu

Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

Treść artykułu

PFRON i NFZ prowadzą prace techniczne oraz negocjują projekt porozumienia w zakresie wymiany danych pomiędzy Systemem Obsługi Wsparcia dofinansowywanego ze środków PFRON (SOW) i rozwiązaniem informatycznym NFZ wspierającym procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne.
W dniu 1 stycznia 2020r. NFZ wdrożył system obsługi zleceń na zaopatrzenie w refundowane przez NFZ wyroby medyczne oraz wprowadził nowe druki. Aktualne zlecenie na wyroby medyczne powinno być wystawione na nowym druku i od razu potwierdzone przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka) w nowym systemie informatycznym. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zlecane przez lekarza osobom z niepełnosprawnościami mogą być refundowane zarówno przez NFZ jak i PFRON. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez PFRON jest w ścisłej relacji do refundacji NFZ. Do obsługi tego dofinansowania zostały przygotowane zarówno System Obsługi Wsparcia (w zakresie dofinansowania PFRON) i system refundacji w NFZ ( w zakresie refundacji NFZ).

Od 1 stycznia we wszystkich powiatach poza miastem Radom zostały uruchomione elektroniczne nabory na dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W związku z powyższym aktualnie, zanim dojdzie do integracji systemów PFRON i NFZ, osoba mająca zamiar ubiegać się o dofinansowanie PFRON powinna otrzymać od świadczeniodawcy realizującego zlecenie lekarskie (np. sklepy ortopedyczne, apteki) elektroniczne kopie zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało ono przyjęte do realizacji oraz ofertę handlową (np. faktura proforma), które następnie dołączy do elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). W przypadku, gdy wnioskodawca stara się o dofinansowanie PFRON już po zrealizowaniu zakupu, powinien do wniosku dołączyć elektroniczne kopie zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało zrealizowane oraz fakturę potwierdzającą zakup. Po zakończeniu integracji systemów PFRON i NFZ, podczas wnioskowania o dofinansowanie ze środków PFRON na podstawie potwierdzonego nr zlecenia lekarskiego dane dotyczące zlecenia zaciągną się automatycznie do systemu SOW bez konieczności ich odrębnego dołączania przez Wnioskodawcę. Konieczność drukowania potwierdzonych zleceń lekarskich wystąpi tylko w takiej sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnościami bęzie chciała złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON wyłącznie w wersji papierowej.

Nie zapomnij udostępnić: