- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie przetargowe

PKP S.A. odział gospodarowania nieruchomościami we Wrocławiu, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie :

Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Trzech Kotwic 17 w Brzegu, województwo opolskie, o powierzchni użytkowej 76,60 m² wraz z powierzchnią przynależną 21,90 m² oraz udziałem wynoszącym 778/10000

w częściach wspólnych budynków i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 905/1, obręb 160101_1. 1102, Centrum, o powierzchni 0, 0,2495 ha.

 

Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Trzech Kotwic 12a w Brzegu, województwo opolskie o powierzchni użytkowej 87,99 m² wraz z powierzchnią przynależną 14,42 m² oraz udziałem wynoszącym 2578/1000

w częściach wspólnych budynków i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 929/1 AM12 obręb 1102, Centrum, o powierzchni 0,0571 ha.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.02.2020 r. w godz. 10.00-12.00, po uprzednim uzgodnieniu z Ogłaszającym tel. 601 260 349.

 

Więcej szczegółów o przetargu poniżej .