- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Lokalny koszyk usług społecznych

Lokalny koszyk usług społecznych (wejdź tutaj) to baza usług społecznych zawierająca spisany zbiór różnorodnych, uporządkowanych, przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując uporządkowaną bazę zawartą w lokalnym koszyku usług, można odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także uzyskać informację o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Jest aktualizowany co najmniej raz do roku lub w sytuacji zauważonej zmiany w obszarze zasobów lokalnych (np. gdy pojawi się nowa usługa lub gdy dana usługa przestanie być dostępna).

Lokalny koszyk usług społecznych powstał w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”. Na poziomie regionalnym rolę centrali pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, którego zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu w Projekcie pełni funkcję lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na mocy upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Brzegu. Partnerem projektu jest m.in. Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu.

Więcej o lokalnym koszyku usług oraz o projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu: www.mops-brzeg.p